Umowa z kamerzystą – na co warto zwrócić uwagę

Niepowtarzalne, niezaplanowane, niewyreżyserowane i prawdziwe emocje – Twoje, Twojej drugi połówki, waszych najbliższych – tego w dniu ślubu możesz być pewna.

Ktoś uroni łezkę, komuś zadrży głos w trakcie błogosławieństwa, czy przysięgi małżeńskiej, ktoś wypowie najpiękniejsze życzenia na Waszą nową wspólną drogę, a ktoś inny odstawi najlepszą w swoim życiu solówkę na parkiecie 😉

W tym dniu musicie spodziewać się wszystkiego, a im bardziej znacie siebie i swoją drugą połówkę, tym bardziej nagły przypływ emocji może Was zaskoczyć 😉

Dla naszych czytelniczek nie będzie żadną nowością, że z każdym wykonawcą warto zawrzeć umowę w formie pisemnej. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. Dlatego też zalecamy zawarcie umowy w formie pisemnej również z kamerzystą. 

Co powinna zawierać umowa z kamerzystą?

Umowa z kamerzystą – na co zwrócić uwagę?

Umowa z kamerzystą powinna zawierać przynajmniej:

1. datę i miejsce zawarcia umowy;

2. oznaczenie stron (o tym jak prawidłowe oznaczenie stron w umowie powinno wyglądać oraz jak zweryfikować działalność wykonawcy już niedługo na blogu);

3. dokładne określenie tego co zamawiasz:

– film narzeczeński;

– film z podziękowaniami dla rodziców;

– teledysk ślubny;

– film ślubny;

– film z sesji plenerowej;

– montaż zamówionych filmów;

W umowie warto zawrzeć informacje jaki będzie przewidywana długość danego filmu, (abyście nie byli zaskoczeni filmem 4-godzinnym gdy spodziewacie się 30-minutowego bądź odwrotnie 😉 ) oraz w jakim formacie i rozdzielczości dany film zostanie nagrany.

4. w miarę możliwości dokładne określenie daty i miejsca nagrania materiału do danego filmu tj. narzeczeńskiego, z podziękowaniami dla rodziców, ze ślubu i wesela, z sesji plenerowej. W przypadku gdy takich terminów i miejsc nie jesteście w stanie ustalić warto określić w umowie kiedy i w jaki sposób (np. mailowo, telefonicznie) dokonacie takich ustaleń;

5. liczba kamerzystów, którzy będą nagrywać film wraz z oznaczeniem ich imienia i nazwiska – dotyczy to m.in. sytuacji, gdy podpisujesz umowę ze studiem video, w ramach którego działa kilku kamerzystów;

6.zasady postępowania w sytuacjach losowych (choroby, wypadku) tzn. czy kamerzysta zapewni zastępstwo i kto będzie go zastępować. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ;

7. ustalenie czy wybrany przez Ciebie kamerzysta, poza sytuacjami losowymi, może wyznaczyć zastępcę, a jeśli tak to na jakich zasadach;

8. określenie sprzętu jaki zostanie wykorzystany do nagrania filmu, jego rodzaj oraz ilość. Warto ustalić czy kamerzysta będzie dysponować sprzętem zapasowym oraz czy będzie wykonywać kopie zapasowe;

9. oświadczenie, że kamerzysta zobowiązuje się wykonać film zgodnie ze standardem wynikającym z profesjonalnego charakteru usług i przedstawionego Ci portfolio;

10. wysokość wynagrodzenia dla kamerzysty i co wchodzi w jego skład. Jeśli zamówisz kilka filmów np. z podziękowaniami dla rodziców, teledysk ślubny i film z wesela warto określić wynagrodzenie za wykonanie każdego z nich z osobna. Jeśli z któregoś zrezygnujesz nikt nie będzie mieć wątpliwości o ile mniej powinnaś zapłacić. Warto również ustalić ile będzie kosztować dodatkowa kopia filmu na konkretnym nośniku i jakie wynagrodzenie dodatkowe przewiduje kamerzysta za dodatkowe godziny nagrań czy dodatkowe minuty zmontowanego materiału;

11. zastrzeżenie zaliczki lub zadatku (o różnicach między nimi przeczytasz TUTAJ);

12. terminu i sposobu płatności zadatku/zaliczki;

13. termin i sposób płatności wynagrodzenia. Oczywiście najlepszą dla Ciebie opcją będzie płatność po przekazaniu wszystkich prac objętych umową, jeśli jednak umawiasz się na nagranie kilku filmów tzn. nagranie filmu narzeczeńskiego, z podziękowaniami dla rodziców, teledysku ślubnego, filmu ze ślubu i wesela, bądź z sesji plenerowej zawsze możesz rozliczać się za każdy film z osobna, płacąc za niego bezpośrednio po jego wykonaniu i przekazaniu;

14. ustalenia czy i jak bardzo możecie mieć wpływ na gotowy film tzn. czy możecie wybierać konkretne ujęcia, wybierać podkład muzyczny, a jeśli tak to w jakim terminie takie informacje powinniście przekazać;

15. ustalenia dotyczące terminu i zasad odbioru filmów. Jest to bardzo ważny element umowy w przypadku jego braku przygotowanie dla Ciebie filmu może trwać latami. W tym punkcie należy określić w jakim terminie zamówiony przez Ciebie film zostanie Tobie oddany, w tym ustalenie czy i kiedy otrzymasz jego projekt i czy oraz w jakim terminie będziecie mogli wnieść do niego uwagi. Jeśli będzie przysługiwało Wam uprawnienie do wprowadzania uwag, ustalcie w jakim terminie wykonawca wprowadzi je do filmu;

16. ustalenia w jaki sposób, na jakim nośniku, w jakim opakowaniu oraz w ilu kopiach film zostanie Wam wydany;

17. ustalenie czy poza gotowymi filmami otrzymacie pozostały nagrany, ale nie poddany obróbce materiał;

18. określenie komu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do filmu i czy kamerzysta będzie mógł wykorzystywać go dla celów reklamowych (więcej TUTAJ);

19. określenie czy będziecie mogli publikować film np. w mediach społecznościowych;

20. zasady archiwizowania nagrania głównego oraz gotowych filmów. Musisz pamiętać o tym, że jeśli w umowie nie określicie okresu archiwizacji materiału przez kamerzystę, to nie będzie on mieć takiego obowiązku. Tym samym po wykonaniu filmu i wydaniu Wam nagrania, kamerzysta może go po prostu usunąć. Warto jest umówić się z kamerzystą, by w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, przez jakiś czas przechował Wasze nagranie oraz film, na wypadek gdybyście chcieli wykonać kopie dodatkowe, czy też wprowadzić do niego jakieś zmiany (np. coś z niego usunąć bądź coś dodać);

21. przypadki, w których możesz nałożyć karę umowną na kamerzystę (więcej na ten temat TUTAJ);

22. ustalenia dotyczące zapewnienia noclegu i tzw. talerzyka dla operatorów;

23. dane kontaktowe do fotografa i do Ciebie;

24. właściwość miejscową sądu w przypadku wystąpienia sporów (tu radzę miejsce Twojego zamieszkania).

Powyższa lista wskazuje elementy, na które warto zwrócić uwagę podpisując umowę z fotografem. Do tekstu załączmy check-listę (do pobrania na końcu wpisu). Wydrukuj ją i weź ze sobą na spotkanie z kamerzystą. Dzięki niej wszystkie pytania do kamerzysty będziesz mieć pod ręką 😉

Jeśli coś jeszcze przychodzi Ci do głowy, co nie zostało tu umieszczone napisz do nas na fanpage’u – jak zawsze powtarzamy – ten blog jest dla Ciebie i chcemy, żebyś to Ty była naszą inspiracją.

Do pobrania:

check lista_umowa_kamerzysta

Kinga