Koronawirus. Co z zaliczką i zadatkiem? Co z zawartymi umowami ślubnymi? #zostanwdomu

To już drugi dzień stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju. Już wiesz, że Twój ślub może się odbyć ale z mocnymi ograniczeniami, ale niestety Twoje wesele będzie musiało poczekać (więcej TUTAJ). Zadajesz sobie pytanie „Co z zawartymi umowami ślubnymi, wpłaconymi zaliczkami i zadatkami?”

Koronawirus – niewykonanie umowy, a siła wyższa

            Zasadą jest, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego dłużnik ponosi odpowiedzialność

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

ale (jak to bywa w prawie, zawsze jest jedno „ale”)

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Czy Wasza restauracja, której w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zakazano na jakiś czas prowadzenia działalności z uwagi na koronawirusa (więcej TUTAJ) może ponosić za to odpowiedzialność?

           

Czasowe zamknięcie restauracji, czy hoteli w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest siłą wyższą. „Siłą wyższą” czyli czym?

            Na próżno szukać pojęcia „siły wyższej” w polskim prawie. Jednakże zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie uznaje się, że

Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec.

Wśród przykładów siły wyższej najczęściej wymienia się działania sił przyrody takie jak: powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, niecodzienne zachowania zbiorowości takie jak: strajki generalne, zamieszki, działania zbrojne (hmmm…a masowe wykupywanie makaronu i papieru toaletowego? 😉) oraz działania władzy państwowej takie jak: zakazy eksportu i importu, blokady granic, blokady portów.

Opierając się na powyższym możemy przyjąć, że wystąpienie pandemii koronawirusa i wprowadzenie przez władzę czasowego zakazu prowadzenia określonych rodzajów działalności jest siłą wyższą.

I co z tego wynika?

Niewykonanie w ustalonym terminie umowy przez restaurację, fotografa, zespół, kamerzystę z powodu siły wyższej prowadzi do braku ich odpowiedzialności wobec Ciebie za powstałe z tego powodu szkody – nie można przypisać im winny, jak również wyłączona jest jego odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Oczywiście o ile istnieje związek między szkodą a siłą wyższą oraz o ile umowa nie reguluje tego inaczej.

Oznacza to, że co do zasady nie możesz naliczyć kar umownych, które w umowie przewidziałeś, nie możesz żądać odszkodowania ale możesz żądać wykonania umowy po ustaniu siły wyższej. Piszę „co do zasady” bo przypadków może być wiele, a każdy należy oceniać w oparciu o to czy istnieje związek między szkodą a siłą wyższą i w oparciu o treść umowy.

Pamiętaj, że aktualna sytuacja o charakterze siły wyższej dotyczy też Ciebie tzn. że również Ty nie ponosisz odpowiedzialności wobec restauracji, hotelu, kamerzysty, fotografa itd. w związku z tym, że Twój ślub i wesele nie może się odbyć.

Czy umowa ślubna z uwagi na siłę wyższą ulega rozwiązaniu?

            Wystąpienie siły wyższej nie prowadzi do wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia czy nieważności umowy, która ma być wykonana w przyszłości (chyba że Wasza umowa stanowi inaczej). Wykonanie umowy jest wciąż możliwe, ale występują chwilowe przeszkody. Tym samym umowy powinni zostać wykonane po ustaniu siły wyższej.

            Oczywiście w drodze porozumienia z drugą stroną możesz rozwiązać umowę.

Koronawirus. Co z zadatkiem i zaliczką?

            No dobrze, ustalamy z drugą stroną, że rozwiązujemy umowę – co zatem z wpłaconym przez nas zadatkiem/zaliczką? O różnicach w zadatku i zaliczce przeczytasz TUTAJ.

            Jeśli chodzi o zadatek, Kodeks cywilny spieszy nam z odpowiedzią

W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

W przypadku rozwiązania umowy w związku z koronawirusem wpłacony przez Ciebie zadatek powinien być zwrócony.

            Jeśli chodzi zaś o zaliczkę to Kodeks Cywilny już nam tak łatwo nie pomoże. Jednakże, biorąc pod uwagę okoliczności (siła wyższa) oraz fakt, iż Pary Młode występują w relacjach z wykonawcami jako konsumenci, zaliczka powinna być zwrócona.

 

Co robić?

            Przede wszystkim nie panikujcie! Z każdej sytuacji można znaleźć wyjście, a z tej jakże wyjątkowej nawet trzeba. Przecież nikt (no może poza koronawirusem) nie robi Ci na złość! Przecież to nie tylko Ty nie możesz zorganizować swojego wesela, ale i restauracja i inni usługodawcy z powodu chwilowego przestoju martwią się jak sobie poradzą finansowo… zatem i Tobie i właścicielom restauracji będzie zależeć na tym by umowę w najbliższym możliwym terminie wykonać.

Znane nam restauracje, hotele, czy wykonawcy już informują swoje Pary Młode o tym, że będzie można wykonać umowy w innym terminie.

Współpracujcie dla naszego wspólnego dobra i oczywiście pamiętajcie tylko o tym by podpisać odpowiednie aneksy do zawartych umów!

Mamy też nadzieję, że w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, każdy z nas wykaże się profesjonalizmem i sercem i że nie spotkacie na swojej drodze usługodawców, którzy w tym trudnym czasie będą myśleć tylko o sobie.

#zostanwdomu #koronawiruspolska #pomagajmysobie

 

 

W tym miejscu zapraszam Cię do posłuchania audycji Welon i Mucha, w której miałam przyjemność wystąpić i udzielić odpowiedzi na wiele nurtujących Pary Młode pytań.

 

Kinga

Podstawa prawna

Art. 394, Art. 471 i następne Kodeks Cywilny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433)