Ślub w plenerze

Piękny ogród, biały dywan, szpaler kwiatów, … Ile razy oglądając amerykańską komedie romantyczną i piękny ślub w plenerze marzyłaś, że właśnie tak będzie wyglądał Twój wielki dzień.

Teraz jest to możliwe.

W 2015 r. przepisy dotyczące miejsca cywilnej ceremonii ślubnej zostały znacznie zliberalizowane. Przed 2015 r. też było to możliwe jednak dotyczyło to ściśle określonych sytuacji, w których jedno z narzeczonych nie mogło stawić się na miejscu na przykład ze względu na chorobę czy pobyt w szpitalu.

 

Czy to oznacza, że mamy pełną dowolność w wyborze miejsca ceremonii?

Niestety nie. Przepisy dotyczące miejsca ceremonii stawiają „tylko” dwa warunki:

1. miejsce ma zapewniać zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz

2. bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Kierownik USC jest zobowiązany dokonać weryfikacji miejsca, w którym chcecie zorganizować ceremonię ślubną.  Jeśli uzna, że miejsce nie zapewnia powagi i doniosłości ceremonii ma prawo odmówić udzielenie ślubu w danym miejscu. Niestety pojęcie zapewnienia zachowania uroczystej formy jest mocno niedookreślone i dużo zależy od tego na jakiego Kierownika USC traficie. Co ważne decyzja Kierownika jest ostateczna i nie przysługuje na nią odwołanie. 

Czy mogę zorganizować ślub w altanie w swoim ogrodzie?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy od ogrodu jakim dysponujesz. Co od zasady altana ogrodowa nie zapewnia powagi uroczystości ceremonii z racji koncepcji budowy o charakterze konstrukcji ogrodowo-rekreacyjnej. Dodatkowo jeśli w sąsiedztwie wskazanego miejsca zlokalizowane są posesje sąsiadów na których mogą odbywać się w porze letniej grille i spotkania rodzinne, to istnieje ryzyko zakłócenia spokoju i powagi ceremonii, oraz nieprzewidywalne zainteresowanie osób postronnych.

Czy miejsce ceremonii musi być zadaszone?

Przepisy nie nakładają obowiązku, aby miejsce ceremonii było zadaszone aczkolwiek brak zadaszenia może być powodem otrzymanie decyzji odmownej umotywowanej ryzykiem zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych, jak wiatr, deszcz, co może zakłócić porządek uroczystości, a tym samym będzie kolidować z ustawowym wymogiem zachowania uroczystej formy ceremonii.

Czy jeśli jeden Kierownik USC wyda mi decyzję odmowną mogę udać się z wnioskiem do innego USC?

Niestety nie. Organizując ślub w plenerze musisz zgłosić się do USC terytorialnie odpowiadającemu miejscu uroczystości. Nie ma więc możliwości, żebyś po otrzymaniu decyzji odmownej przez jednego kierownika USC próbowała przeforsować swoją lokalizację w innym urzędzie.

Jak ustalić właściwy Urząd Stanu Cywilnego?

Klikając w poniższy link i wpisując adres, dowiesz się który Urząd Stanu Cywilnego właściwy jest dla wybranego przez Ciebie miejsca https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-cywilny-jak-wziac-slub-w-urzedzie-lub-poza-urzedem.

Jak wygląda to w praktyce?

Jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego to najlepszym miejscem będą dworki, pałace, ogrody przy salach weselnych ze specjalnie wydzielonym do tego miejscem.

Ile kosztuje ślub w plenerze?

Opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC wynosi 1000 zł i jest to opłata obowiązująca we wszystkich urzędach. Dowód uiszczenia opłaty należy przedłożyć najpóźniej w dniu sporządzania zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Oczywiście trzeba do tego doliczyć standardowe opłaty uiszczane w związku z zawarciem małżeństwa bez względu na miejsce jego zawarcia (więcej przeczytasz TUTAJ).

Ślub kościelny w plenerze

Niestety zmiany w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego nie pociągnęły za sobą liberalizacji Kodeksu kanonicznego.

Zgodnie z Kodeksem kanonicznym

Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca (biskupa) lub proboszcza. (Kan. 1118 § 1)

Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką i stroną nieochrzczoną może być zawarte w kościele lub innym odpowiednim miejscu. Miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu. (Kan. 1118 § 3 i § 2)

Teoretycznie więc istnieje możliwość uzyskania od biskupa zezwolenia na zawarcie ślubu kościelnego w innym odpowiednim miejscu ale zgody takie wydawane są niezwykle rzadko.

We wniosku musisz wskazać konkretne miejsce uroczystości, jak również musisz odpowiednio uargumentować dlaczego właśnie w tym miejscu chcesz wziąć ślub. Jak się domyślasz, argument, że będzie to spełnienia Waszych marzeń w tej sytuacji nie wystarczy. Czas oczekiwania na zgodę z kurii to około rok i niestety nie masz gwarancji, że w ogóle otrzymasz odpowiedź.

Jak zwiększyć swoje szanse na ślub kościelny plenerowy?

Jeśli marzy Ci się ślub kościelny w plenerze poszukaj kościoła z ogrodem, gdzie odbywają się msze polowe lub poszukaj kapliczki w górach, nad jeziorem lub na jakiejś polanie. Wskazanie miejsca wyświęconego znacznie zwiększy Wasze szanse na ślub w plenerze 😊

 

Pamiętaj, że marzenia są po to, żeby je spełniać, a ślub, który jest początkiem Twojej nowej drogi życia ma być niezapomniany 😉

 

Olga

Przypisy:

1. Art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm);

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 180);

3. Kodeks prawa kanonicznego 1983.