Intercyza – PRAWDA I MITY

Zawsze, gdy na forach ślubnych pojawia się temat intercyzy wywołuje on burzliwą dyskusję. Intercyza ma swoich zagorzałych przeciwników twierdzących, że jeśli narzeczeni z góry zakładają, że mogą się rozwieść to po co w ogóle biorą ślub oraz zwolenników, którzy najczęściej twierdzą, że jeśli ktoś prowadzi firmę to jest to bardzo odpowiedzialna decyzja.

Dzisiejszym wpisem nie będę Was przekonywać do tego kto ma rację, bo to trochę tak jak rozstrzygać wyższość świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. Chcę się z Wami podzielić garścią informacji, która pozwoli Wam podjąć świadomą decyzję, czy w Waszym przypadku lepiej będzie pozostać przy wspólności majątkowej czy jednak zdecydować się na intercyzę.

Intercyza prawda i mity

MIT nr 1 – są tylko dwa ustroje małżeńskie majątkowe – wspólność majątkowa lub rozdzielność majątkowa

Jeśli małżonkowie nie zawrą żadnej umowy małżeńskiej majątkowej, będzie ich łączyć wspólność majątkowa. Małżonkowie nie muszą się jednak decydować na „całkowitą rozdzielność majątkową”

Małżonkowie poprzez umowę mogą:

1. wspólność ustawową rozszerzyć (na pewne elementy majątku osobistego);

2. wspólność ustawową ograniczyć (umówić się, że pewne składniki majątku będą zasilać majątek osobisty);

3. ustanowić rozdzielność majątkową;

4. ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

MIT nr 2 – Decyzję o intercyzie można podjąć tylko przed zawarciem małżeństwa

Umowę o rozdzielności majątkowej możecie podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak również i po jego zawarciu.

W przypadku podpisania intercyzy w trakcie małżeństwa będziemy mieć do czynienia z:

1. majątkami osobistymi małżonków sprzed zawarcia małżeństwa (majątkiem osobistym żony i majątkiem osobistym męża),

2. z majątkiem wspólnym małżonków od dnia zawarcia małżeństwa do dnia zawarcia intercyzy,

3. z majątkiem osobistym małżonków po zawarciu intercyzy (majątkiem osobistym żony i majątkiem osobistym męża).

MIT nr 3 – Decyzja o intercyzie jest nieodwołalna

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że małżonkowie postanowili inaczej. Umowa ta jednak nie może być wypowiedziana co oznacza, że jeden z małżonków nie może samodzielnie rozwiązać umowy i zawsze w tym przypadku potrzebna jest zgoda obu stron.

MIT nr 4 – Rozdzielność majątkowa ma na celu zabezpieczenia Waszego majątku sprzed ślubu

Jak już pisałyśmy we wpisie majątek osobisty małżonków w praktyce (przeczytasz TUTAJ) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (czyli w uproszczeniu wszystko to, co każdy z Was nabył przed ślubem) należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jak wiec należy interpretować potencjalną prośbą przyszłych teściów, że chcą żebyście podpisali intercyzę z uwagi na mieszkanie, które przepisali na Twojego narzeczonego skoro po ślubie wciąż będzie ono należało do jego majątku osobistego?

Tu należy zwrócić uwagę na dochody, które przynosił będzie majątek osobisty. Czyli który majątek (wspólny czy osobisty) będzie zasilał czynsz najmu z mieszkania należącego do narzeczonego. Jeśli zdecydujecie się na rozdzielność majątkową to czynsz najmu będzie zasilał majątek osobisty narzeczonego. Jeśli jednak będzie pomiędzy Wami obowiązywać wspólność majątkowa małżeńska dochód z czynszu najmu będzie stanowił Wasz majątek wspólny – ot cała filozofia 😊

MIT nr 5 – Intercyza zabezpiecza Was tylko na wypadek rozwodu

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku ewentualnego rozwodu problem podziału majątku macie „z głowy” bo nie powstała pomiędzy Wami wspólność majątkowa. Ale intercyza przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie Waszych majątków w trakcie trwania małżeństwa. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub planują ryzykowne inwestycje.

MIT nr 6 – Intercyza zawsze zabezpiecza majątek przed wierzycielami drugiego małżonka

Zgodnie z art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek może powoływać się wobec innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj umowy majątkowej były tym osobom wiadome co oznacza, że intercyza nie wywiera skutków prawnych wobec wierzycieli, którzy nie zostali o niej poinformowani.

To na małżonku spoczywa obowiązek udowodnienia, że wierzyciel wiedział o zawarciu oraz rodzaju intercyzy. Jeśli wierzyciel o tym nie wiedział egzekucja wobec małżonka może być prowadzona tak, jakby umowa majątkowa w ogóle nie była zawarta. Osoba trzecia musi zostać poinformowana o intercyzie przed powstaniem stosunku prawnego, z którego wynikła wierzytelność.

PRAWDA nr 1 – Intercyzę zawiera się w formie aktu notarialnego

Do zawarcia każdej umowy małżeńskiej majątkowej wymagana jest forma aktu notarialnego. Ta sama forma prawna jest wymagana w przypadku zmiany bądź rozwiązania umowy małżeńskiej majątkowej.

PRAWDA nr 2 – Intercyza utrudnia przy darowiznach

Przy intercyzie musicie pamiętać, że nie możecie dobrowolnie wykonywać przelewów pomiędzy Waszymi kontami, a darowizna pomiędzy małżonkami po przekroczeniu kwoty zwolnionej od podatku wymaga zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w przewidzianym przez prawo terminie, a w przypadku jej nie zgłoszenia wymaga opodatkowania (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ).

PRAWDA nr 3 – Intercyza może Wam się „nie opłacać”

W przypadku intercyzy małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczać przed Urzędem Skarbowym. Sytuacja taka jest szczególnie niekorzystna dla małżeństw, w których występuje znaczna dysproporcja pomiędzy zarobkami małżonków.

Zarówno wspólność majątkowa jak i intercyza mają swoje plusy i minusy.

Olga

Podstawa prawna:

Art. 47 i 471 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tj. Dz.U.2017.682)

postanowienie Sądu Najwyższego z 28.07.1998 r., sygn. akt II CKU 34/98

orzeczenie Sądu Najwyższego z 15.05.2008 r., sygn. akt I CSK 541/07

uchwała Sądu Najwyższego z 3.04.1980 r., sygn. akt III CZP 13/80

wyrok Sądu Najwyższego z 28.04.2004 r., sygn. akt III CK 469/02