Gdy u fryzjera coś pójdzie nie tak – reklamacja usługi fryzjerskiej

Temat dbania o siebie przed weselem to temat rzeka. Każda przyszła Panna Młoda chce w tym WIELKIM dniu wyglądać wyjątkowo i chociaż na co dzień dba o siebie, to przed ślubem stan „dbania o siebie” nabiera na sile. Zwiększamy liczbę zabiegów upiększających, ich częstotliwość czy też nawet kusimy się na małe eksperymenty. Nawet jeśli nie popadamy w stan szaleństwa i wykonujemy takie same zabiegi jak zwykle i korzystamy z usług sprawdzonych fryzjerów czy kosmetyczek, może zdarzyć się, że coś pójdzie nie tak…

Usługi fryzjerskie

Wielki dzień dla większości Panien Młodych nieodzownie związany jest z wizytą u fryzjera. Rzadko, która z przyszłych Panien Młodych ogranicza swoją wizytę u fryzjera tylko do jednej wizyty wyłącznie w dniu ślubu.

Włosy większości z nas muszą zostać bowiem odpowiednio przygotowane. Trudno by np. koloryzacja została wykonana w dzień ślubu. Trudno też wyobrazić sobie naszą fryzurę bez uprzedniego wykonania fryzury próbnej. Wierzcie mi, że nawet jeśli znalazłyście zdjęcie wymarzonej fryzury ślubnej to nie uda się jej odwzorować w 100% albo w ogóle nie uda się jej wykonać. Włosy każdej z nas są inne, inna jest ich struktura, grubość, długość, kolor, podatność na układanie, kręcenie itp.

Przed ślubem odwiedzamy więc fryzjera co najmniej raz.

Chociaż bywają też i rekordzistki w tym temacie 😉 

Bacznie i z niedowierzaniem przyglądałam się poczynaniom Olgi przy jej fryzurach próbnych. Olga wykonała aż 3 fryzury próbne, które nie wróżyły sukcesu, a szansy na zmianę fryzjera nie było… Na całe szczęście fryzura nr 4 z dnia ślubu okazała się tą trafioną. W moim przypadku myślałam, że historia się nie powtórzy… Jednak to, jak bardzo się myliłam pokazały ostatnie 2 tygodnie do ślubu… Trzech rożnych fryzjerów wykonało mi 3 upięcia ślubne, a ostatecznie poszłam w naturalnych lokach 😉 O moich potyczkach z fryzjerami można by napisać niezły wpis i czasami nawet żałuję, że ten blog nie jest odpowiednim miejscem do tego 😉

Reklamacja usługi fryzjerskiej

Jak pokazują nasze doświadczenia i doświadczenia przyszłych Panien Młodych, które dzielą się swoimi problemami z usługami fryzjerskimi na różnych portalach, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem…

Nieudana fryzura próbna to jednak tylko wierzchołek góry lodowej, który poza zmarnowanym czasem i odrobiną nerwów jest niczym w porównaniu ze spalonymi włosami, które w wyniku zabiegu fryzjerskiego zaczynają wypadać i których to skutków nie da się odwrócić w krótkim czasie…

Jakie uprawnienia w takim przypadku daje nam prawo?

Jeśli u fryzjera pójdzie coś nie tak w pierwszej kolejności jesteś uprawniona do złożenia reklamacji. Siadając na fotel fryzjerski zawierasz z fryzjerem umowę o dzieło (w formie ustnej), w związku z czym przysługuje Ci standardowa reklamacja jak od każdej innej usługi. Podstawą takiej reklamacji będą znane naszym czytelnikom przepisy o rękojmi (więcej TUTAJ).

Reklamację możesz złożyć ustnie i spróbować porozumieć się z fryzjerem. Jeśli jednak nie widać szans na porozumienie się lepiej skierować reklamację w formie pisemnej.

Składają reklamację w pierwszej kolejności możesz żądać naprawienia fryzury lub ponownej koloryzacji, a gdy to się nie uda możesz odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.

Pamiętaj jednak, że reklamacja nie zawsze będzie skuteczna. Tak będzie na przykład jeśli fryzjer informował Cię, że dany kolor nie wyjdzie na Twoich włosach (z uwagi na Twój obecny kolor) jak na zdjęciu, a Ty się uparłaś, albo wykona fryzurę zgodnie ze sztuką, ale Tobie nie spodoba się nowa fryzura. Jeśli natomiast Twoje włosy zostaną spalone, będziesz mieć poparzoną skórę, czy też Twoje włosy zostaną obcięte zdecydowanie mocniej niż ustalałaś z fryzjerem wada będzie miała charakter istotny.

Reklamacja i dalsze żądania nie będą też zasadne, gdy przyczynisz się do szkody np. nie zastosujesz się do zaleceń, czy wykonasz na własną rękę inne zabiegi bez konsultacji z fryzjerem.

Odszkodowanie

Czasami błąd fryzjera może prowadzić do poważniejszych skutków, gdzie przywrócenie kondycji włosów, czy skóry będzie wymagało poniesienia przez Ciebie dodatkowych kosztów np. zakupu odżywek, leków, wykonania zabiegów.

Czy w takim wypadku fryzjer, poniesie odpowiedzialność za te koszty?

Zgodnie z art. 471 k.c. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zgodnie z powyższym istnieje podstawa prawna do tego by obciążyć fryzjera kosztami, które musiałaś ponieść w związku z jego działaniem. Warto zatem w takiej sytuacji gromadzić imienne faktury za wykonane zabiegi, wizyty u lekarzy, zakupione odżywki czy zakupione leki, aby w razie sporu wykazać jakie koszty zostały faktycznie poniesione.

Zadośćuczynienie

Uprawnienia z tytułu rękojmi i prawo do odszkodowania to jednak nie wszystkie uprawnienia, które w takim przypadku będą Ci przysługiwać. Jeśli w związku z nieprawidłowym wykonaniem fryzury doznasz cierpień psychicznych lub fizycznych będziesz dodatkowo uprawniona do żądania zadośćuczynienia.

Jaka może być jego wysokość?

Przepisy prawa nie przewidują wprost przesłanek, na podstawie których należy ustalać zakres krzywdy i wysokość zadośćuczynienia. Suma zadośćuczynienia ma być „odpowiednia”. Tak ogólne przepisy zostały jednak uzupełniona o praktykę sądową. Obecnie uznaje się, że przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia należy uwzględniać rodzaj naruszonego dobra, zakres i rodzaj rozstroju zdrowia, czas trwania cierpień, wiek poszkodowanego, intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych, rokowania na przyszłość, stopień winy sprawcy, ujemne skutki zdrowotne jakie osoba poszkodowana będzie zmuszona znosić w przyszłości.

Przykładowo w sprawie, w której u poszkodowanej w związku z błędem fryzjera doszło do wypadania włosów i koniecznych zmian wizerunku Sąd tytułem zadośćuczynienia przyznał 10.000,00 złotych. W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł:

Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia wziął pod uwagę z jednej strony okoliczności, które nastąpiły bezpośrednio po powstaniu urazu i związane były z leczeniem powódki, a z drugiej strony skutki i następstwa, które trwają do dziś. Istotne dla oceny rozmiaru krzywdy powódki są skutki zabiegu w zakresie zmiany jej wizerunku. Powódka została pozbawiona swojego atrybutu w postaci półdługich włosów, które częściowo wypadały. Poszkodowana unikała ludzi, straciła poczucie własnej wartości. Do tej pory leczy się psychiatrycznie. Powódka celem poprawy wyglądu włosów i zwiększenia swojej atrakcyjności, udała się do salonu pozwanej. Dla kobiety to jak wygląda jest ważne. Właśnie po to, by wyglądać jeszcze atrakcyjniej udała się do pozwanej. Dlatego niewątpliwie wypadanie włosów powodowały u powódki istotny dyskomfort. Zupełnie zakazana była jakakolwiek pielęgnacja upiększająca włosy, nie mogła ich farbować, chodziła z 10 cm odrostami. Włosy odrastały do 2 lat.” (Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 155 lutego 2017 r., sygn. akt I C 1622/15)

Podsumowanie

Zawinione zaniechanie lub nienależyte wykonanie umowy przez fryzjera daje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji. Jeśli takie działanie lub zaniechanie fryzjera doprowadzi do szkody może aktualizować się prawo do żądania zarówno odszkodowania rekompensującego straty materialne, jak i zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne.

Życzę Wam abyście nie musiały z opisanych uprawnień korzystać 😉

Kinga

Podstawa prawna i orzecznictwo 

art. 556- 576 k.c. w związku z art. 638 k.c.

art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c.

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, I Wydział Cywilny z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt I C 1622/15

Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt I C 617/15