Stan epidemii, a wesele

Jeszcze przez ostatni tydzień wszyscy żyliśmy w stanie i stanem zagrożenia epidemicznego. Stan ten 20 marca 2020 r. uległ zmianie. Nie mamy już zagrożenia, mamy epidemię. 

 

Stan epidemii, a wesele – czy coś zmienia w sytuacji Par Młodych?

            Pamiętacie gdy tydzień temu pisałyśmy o ograniczeniach jakie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (TUTAJ).

Od tego czasu Internet i chyba wszystkie możliwe grupy ślubne zostały zalane masą informacji, często nieprecyzyjnych i niejednokrotnie błędnych na temat organizacji ślubu i wesela w czasie stanu zagrożenia.

Jedni wyjaśniali, że jeśli wesele jest do 50 osób to przyjęcie może się odbyć inni pisali, że nie jest to możliwe.

Po raz kolejny obalimy pewne mity i wyjaśnimy nieścisłości i porównamy stan zagrożenia epidemicznego ze stanem epidemii.

Prawo o zgromadzeniach – czy znajduje zastosowanie?

            W drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

           Nowe rozporządzenie wciąż zabrania organizowania zgromadzeń w rozumieniu Prawa o zgromadzeniach jeżeli liczba uczestników zgromadzenia wynosi więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu. Biorąc jednak pod uwagę definicję i obowiązki wynikające z Prawa o zgromadzeniach, w mojej ocenie wskazane przepisy nie znajdują zastosowania do wesel.

Zatem jeśli chodzi o wesele nie obowiązuje Cię żaden limit 50 osób związany z prawem o zgromadzeniach.

Ale nie oznacza to, że możesz zorganizować wesele, bo jak to bywa w prawie jest ale i to nawet nie jedno! Koniecznie przeczytaj dalej!

Ślub kościelny – zmiany

Limit 50 osób dotyczy z całą pewnością sytuacji gdy ceremonia ślubu odbywa się w kościele. Zarówno rozporządzenie o stanie zagrożenia epidemicznego, jak i to dotyczące stanu epidemii przewiduje zakaz sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego chyba, że zapewnisz że w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się będzie łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny. Tym samym limitu 50 osób powinnaś przestrzegać w przypadku podjęcia decyzji o nieodwoływaniu ceremonii w kościele.

Ślub cywilny – zmiany         

Jeśli chodzi zaś o ograniczenia w przypadku ślubu cywilnego wciąż nie można ich wykluczyć. Rozporządzenie wprowadzające stan epidemii przewiduje, że działalność USC może zostać ograniczona do określonych zadań, a decyzję w tym zakresie podejmuje właściwy kierownik. W tym zakresie nowe rozporządzenie i nowy stan nic nie zmienia w porównaniu do poprzednich przepisów, spodziewać się jednak można odpowiednich decyzji kierowników, którzy taki ograniczenia będą wprowadzać.

Co z weselem?

W przypadku organizacji wesela ograniczenia (poza jednym wyjątkiem) również pozostają bez zmian.

W okresie obowiązywania stanu epidemii utrzymano poprzednie ograniczenia polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców polegającej m.in. na

  1. przygotowaniu o podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywania na miejscu , z wyłączeniem realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki;
  2. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (…);
  3. związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (…).

Różnica pomiędzy zakazem prowadzenia działalności w stanie zagrożenia epidemicznego, a zakazem w czasie epidemii dotyczy działalności

  1. związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (…).

Nie oznacza to jednak, że masz możliwość przenocowania swoich gości w obiekcie noclegowym np. hotelu. Obiekty te zostaną najprawdopodobniej przekształcone w miejsca kwarantanny.  

Powyższe oznacza, że w okresie obowiązywania stanu epidemii (a obowiązuje ono do odwołania) sala czy restauracja mają całkowity zakaz prowadzenia działalności zatem nie mogą zorganizować Twojego wesele.

Wesele w domu albo w ogrodzie

Stwierdzasz zatem „Zrobię wesele w domu”. Czy to możliwe?

Wesele to spotkanie prywatne, którego organizacja w domu bądź na prywatnej posesji w obecnej sytuacji jest możliwa. Jeśli zechcesz się spotkać z 80 osobami w domu to prawo wciąż  Ci tego nie zabrania.

Ale czy naprawdę chcesz wykorzystywać kruczki prawne gdy zalecana jest samoizolacja?

Czy chcesz narazić siebie i swoich gości?

Stan wyjątkowy

Nie możemy wykluczyć tego, że za jakiś czas, gdy epidemia wciąż będzie rosła w siłę zostanie wprowadzony stan wyjątkowy.

Stan wyjątkowy wprowadzany jest przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Stan wyjątkowy można wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

 Jeśli do tego dojdzie żadne wesele się nie odbędzie.

Podsumowanie

Wciąż mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, której charakter uległ zmianie w przeciągu 7 dni.

Wciąż otrzymujemy informacje o kolejnych zarażonych, o kolejnych ofiarach.

Nie szukajcie zatem drogie Pary Młode żadnych luk i kruczków prawnych by jakoś zorganizować wasze wesele. Zadbajcie o siebie i swoich najbliższych to jest teraz najważniejsze. Drodzy usługodawcy stańcie na wysokości zadania i bądźcie otwarci na dyskusje dotyczące zmian terminów.

Odpowiedzialność społeczna to nowa ale jakże ważna zasada w branży ślubnej, którą w tej sytuacji każda Para Młoda i usługodawcy powinni się kierować.

I pamiętaj #ZmieńTerminNieOdwołuj

Kinga

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

Art. 230 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej