Fajerwerki na weselu – jak przygotować się do pokazu?

Fajerwerki to przede wszystkim nieodłączny element powitania Nowego Roku i z całą pewnością, dziś o północy zobaczymy na niebie piękny barwny spektakl.

Chociaż, jak pokazują deklaracje niejednego z polskich miast, trendy Sylwestrowe się zmieniają, to co raz częściej pokaz pirotechniczny staje się jedną z głównych atrakcji (ale jak już wiemy – wymagającą atrakcją) przyjęć weselnych.

Jak zatem przygotować się do pokazu fajerwerków na weselu?

Fajerwerki na weselu – jak przygotować się do pokazu?

Decydując się do pokaz pirotechniczny na weselu warto zlecić wykonanie takiego pokazu firmie zewnętrznej. Pokaz powinien nie tylko bowiem cieszyć oko ale winien być przeprowadzony zgodnie z przepisami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt oraz mienia.

Planując taki pokaz, upewnij się:

1. czy ze względów bezpieczeństwa powietrznego pokaz pirotechniczny w miejscu przyjęcia weselnego jest możliwy – więcej TUTAJ;

2. czy na teren województwa/gminy, na którym znajduje się sala weselna nie zostały wydane przepisy, które uniemożliwiają przeprowadzenie pokazu w dniu Twojego wesela;

3. czy właściciel sali weselnej wyraża zgodę na przeprowadzenie takiego pokazu na jego terenie;

4. czy na terenie miejsca przyjęcia weselnego istnieje możliwość bezpiecznego przeprowadzenia pokazu z uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości od przewidywanego miejsca widokowego oraz znajdujących się w pobliżu ewentualnych miejsc łatwopalnych.

W zasadzie większość ww. punktów może dokonać w Twoim imieniu firma odpowiedzialna za pokaz, warto jednak wyraźnie określić to w umowie, aby nie było wątpliwości, kto jest za dany punkt odpowiedzialny.

Umowa z taką firmą powinna przewidywać zatem m.in. następujące postanowienia:

1. obowiązek dokonania przez firmę weryfikacji możliwości przeprowadzenia pokazu w planowanym miejscu i czasie zgodnie z prawem;

2. obowiązek pozyskania przez firmę w razie potrzeby wymaganych do przeprowadzenia pokazu zgód;

3. obowiązek zaplanowania przez firmę pokazu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla widzów, ale również dla otoczenia;

4. odpowiedzialność firmy za bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie pokazu pirotechnicznego;

5. obowiązek przeprowadzenia pokazu na dopuszczonym do użytku materiale pirotechnicznym.

Ponadto nie zapomnij sprawdzić wiarygodności i doświadczenia firmy, która na Twoje zamówienie przeprowadzi taki pokaz aby mieć pewność, że zleciłaś taki pokaz profesjonaliście.

Gdzie można używać fajerwerków?

Nasze czytelniczki wiedzą już, że emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł takich jak lampiony, balony z diodami LED czy fajerwerki wymaga uzyskania zgody. O tym jakie wymogi należy spełnić by użytkowanie fajerwerków pod względem bezpieczeństwa powietrznego było możliwe oraz gdzie i jak wnioskować o udzielenie zgody pisałyśmy TUTAJ.

Kiedy można używać fajerwerków na weselu?

Wiemy już jak ustalić czy używanie fajerwerków w danym miejscu wymaga pozyskania zgód. Ale czy fajerwerków można używać w każdym dniu roku?

Używanie fajerwerków co do zasady jest dozwolone tylko dwa dni w roku 31 grudnia i 1 stycznia. Wesele odbywają się jednak przez cały rok. Co zatem z pozostałymi dniami w roku, w których wesela również się odbywają?

I tu temat nie jest taki prosty.

Wojewodowie mogą stanowić akty prawa miejscowego, które mogą przewidywać ograniczenia użytkowania wyrobów pirotechnicznych na terenie danego województwa. Ponadto, rady gmin, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewniania porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, mogą wydawać przepisy porządkowe, które będą ograniczały użytkowanie fajerwerków. Niestosowanie się do takich przepisów porządkowych stanowić będzie wykroczenie, podlegające karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

W przypadku, gdy w miejscu, w którym chcesz używać fajerwerki nie ma przepisów prawa miejscowego korzystanie z fajerwerków (a w zasadzie ich nadużywanie) oceniane będzie pod kątem ewentualnego naruszenia art. 51 Kodeksu wykroczeń, który stanowi

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Nie zapomnij więc o tym, że wybierając godzinę pokazu pirotechnicznego musisz wziąć pod uwagę ciszę nocną – nie każdy przecież lubi być wyrwanym z przyjemnego snu o godz. 2:00 😉

Jak widzicie temat używania fajerwerków w ciągu roku wymaga gruntownego przygotowania i dopełnienia szeregu formalności. Warto jest więc poważnie zastanowić się nad zleceniem takiego pokazu profesjonaliście.

Na sam koniec życzę, Wam pięknych podniebnych spektakli!

Kinga

Podstawa prawna:

art. 51, 54 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 618)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 283)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1816)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze tj. z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 959)