Kim dla Ciebie jest Twój mąż? Czyli o tym czym jest pokrewieństwo i powinowactwo

Ktoś znienacka Cię zaczepia i zadaje banalne pytanie „Kim dla Ciebie jest Twój mąż?” „Kim dla Ciebie jest Twoja żona?”. Jaka odpowiedź pierwsza przychodzi Ci do głowy? 😉

Może odpowiesz
miłością mojego życia…,
może
moim partnerem, moim przyjacielem…
albo
ojcem moich dzieci…

Ile osób, tyle odpowiedzi 😊 pytanie tylko jak na to pytanie odpowiedzą skrzywione zawodowo prawniczki 😉 i jak bardzo zamieszają w to pokrewieństwo i powinowactwo…

 

Pokrewieństwo w linii prostej

Art. 617 KRO

§ 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. (…)

Przykład:

Zgodnie z powyższym przykładem córka bezpośrednio pochodzi od ojca, ojciec bezpośrednie pochodzi od dziadka, a córka pośrednio (za pośrednictwem ojca) pochodzi od dziadka.

Stopień pokrewieństwa – linia prosta

Art. 617 KRO

(…)

§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

W prawie polskim obowiązuje reguła ile urodzeń, tyle stopni pokrewieństwa.

W przypadku krewnych w linii prostej nie liczy się urodzenia osoby, której stopień pokrewieństwa ustalamy. Dziecko jest spokrewnione z matką/ojcem w pierwszym stopniu w linii prostej i jest to najbliższy możliwy stopień pokrewieństwa w linii prostej.

Przykład:

 

I tak:

1. córka z ojcem są spokrewnieni w linii prostej w 1 stopniu
2. córka z dziadkiem są spokrewnieni w linii prostej w 2 stopniu

3. córka z pradziadkiem są spokrewnieni w linii prostej w 3 stopniu

4. ojciec z dziadkiem (syn z ojcem) są spokrewnienie w linii prostej w 1 stopniu

5. ojciec z pradziadkiem (syn z dziadkiem) są spokrewnieni w linii prostej w 2 stopniu

Wstępni i zstępni?

Kim są wstępni i zstępni?

Najprościej mówiąc wstępny to przodek, a zstępny to potomek.

Pokrewieństwo w linii bocznej

Art. 617. 

§ 1. (…) Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.

Przykład:

Rodzeństwo – pochodzenie od wspólnych rodziców

Zgodnie z powyższym przykładem córka i syn, pochodzą od wspólnego przodka (ojca) ale nie są krewnymi w linii prostej (nie pochodzą od siebie).

Do pokrewieństwa w linii bocznej wystarcza posiadanie jednego wspólnego przodka (nie jest wymagane, aby osoby spokrewnione pochodziły od tych samych rodziców), co oznacza, iż spokrewnione ze sobą jest także rodzeństwo przyrodnie.

Stopień pokrewieństwa – linia boczna

Art. 617 KRO

(…)

§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

W przypadku krewnych w linii bocznej nie liczy się urodzenia wspólnego przodka.

Przykład:

Rodzeństwo jest ze sobą spokrewnione w linii bocznej w drugim stopniu i jest to najbliższy możliwy stopień pokrewieństwa w linii bocznej.

Przykład:

I tak biorąc pod uwagę powyższy przykład:

1. syn i siostra ojca (ciotka) są ze sobą spokrewnieni w 3 stopniu w linii bocznej

2. syn i córka (potocznie zwane rodzeństwem ciotecznym) są ze sobą spokrewnieni w 4 stopniu w linii bocznej

Powinowactwo

Art. 618 KRO

§ 1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.

§ 2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Tak więc pomiędzy Tobą, a rodziną Twojego męża powstaje stosunek powinowactwa.

Żeby ustalić linię i stopień powinowactwa pomiędzy Tobą, a rodziną męża należy ustalić w jakiej linii i stopniu dana osoba jest spokrewniona z Twoim mężem.

Przykład:

Jeśli więc matka Twojego męża (teściowa) jest dla męża krewną w linii prostej 1 stopnia to dla Ciebie jest analogicznie powinowatą w linii prostej 1 stopnia.

Brat Twojego męża, który jest dla niego krewnym w linii bocznej 2 stopnia, jest dla Ciebie powinowatym w linii bocznej 2 stopnia.

Ważne!

Powinowactwo istnieje tylko pomiędzy małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo nie powstaje pomiędzy krewnymi męża i żony.

A gdzie w tym wszystkim jest mąż?

Mąż jest po prostu mężem 😊 z punktu widzenia prawa nie jest on ani krewnym, ani powinowatym 😊 za każdym razem, gdy przepisy odnoszą się do męża/żony mówią o nim małżonek 😊

Więc jeśli w prawie nie mamy żadnego odkrywczego nazewnictwa, to kim jest współmałżonek niech zdefiniuje serce  <3

Olga

Przypisy:

art. 10 – 15, 617 – 618 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. Poz. 682);

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 757/12.