Podwyżka ceny za salę weselną – czy może nastąpić?

Salę weselną rezerwujesz kilka lat przed ślubem, oczywiście podpisując z właścicielem sali stosowną umowę.

Przez te kilka lat oczekiwania na Twój wielki dzień wiele może się zmienić…może wzrosnąć cena masła, jajek, prądu czy wynagrodzenie osób, które z ramienia właściciela sali będą obsługiwać Twój ślub.

Czy takie zmiany mogą odbić się na Tobie? Czy w takim przypadku może nastąpić podwyżka ceny za salę weselną?

Sztywna cena za talerzyk

Co do zasady, cena za salę weselną uzależniona jest od rodzaju (pakietu) menu, który wybierzesz oraz od potwierdzonej przez Ciebie liczby gości.

Załóżmy, że zapraszasz 100 gości dorosłych, a cena wybranego przez Ciebie menu od osoby wynosi 200 zł. Umowa przewiduje sztywną (niezmienną) cenę menu od osoby. W takim przypadku łączna kwota za salę wyniesie 20.000,00 zł.

Jeżeli umowa nie przewiduje możliwości zwiększenia bądź zmniejszenia ceny danego pakietu menu, to nie może ona ulec zmianie w dacie Twojego wesela nawet wtedy, gdy umowę podpisujesz z czteroletnim wyprzedzeniem. Ustalona cena jest istotnym elementem umowy i jej jednostronna zmiana przez właściciela sali, w przypadku gdy umowa takiej możliwości nie przewiduje, jest niemożliwa.

Co to oznacza?

Sztywna cena, bez możliwości jej zmiany jest o tyle korzystna dla Ciebie, że za wesele w sali X zapłacisz dokładnie tyle na ile się umówiłaś. W takim przypadku np. wzrost cen produktów spożywczych nie może wpłynąć na ustaloną z Tobą cenę. Jednakże taka cena jest też ryzykowna.

Dlaczego?

Nie oszukujmy się, ale właściciel sali na organizacji wesela musi zarobić, zarobić tyle ile założył sobie w dacie podpisania z Tobą umowy. Jeśli ceny produktów gwałtownie wzrosną, a cena za menu nie będzie mogła ulec zmienie, to właściciel będzie szukać oszczędności…

Szacunkowa cena za talerzyk

Można wyobrazić sobie też takie sytuacje, w których cena menu weselnego uzależniona będzie od kosztów nabycia artykułów spożywczych, zapewnienia obsługi czy zużycia mediów (zgodnie ze wskazaniem liczników). W prawdzie ja osobiście nie spotkałam się z taką formą rozliczenia, ale nie można jej wykluczyć.

Taka forma rozliczenia nie daje w zasadzie możliwości oszacowania ostatecznych kosztów za salę weselną, a ostateczna cena zależeć będzie od obowiązujących w dacie wesela cen na rynku.

Dodatkowe postanowienie umowne

Znaczna część właścicieli sal weselnych przewiduje w swoich umowach możliwość podwyższenia ceny w przypadku wzrostu cen artykułów spożywczych. W mojej ocenie nie jest to złe rozwiązanie, ale pod pewnymi warunkami:

1. umowa określa, że wzrost cen będzie wynikać z ogłoszonego przez GUS średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, a nie z przyjętego samodzielnie przez właściciela %;

oraz dodatkowo ale nieobligatoryjnie:

2. umowa określa maksymalny, dopuszczalny przez strony % wzrostu cen.

Jakie płyną z tego korzyści? Po pierwsze, od samego początku liczysz się z tym, że cena może wzrosnąć, a po drugie wiesz, że właściciel sali nie będzie szukać oszczędności, żeby „wyjść na swoje” w przypadku, gdy wzrost cen stanie się rzeczywistością.

Taka klauzula umowna może brzmieć:

Ceny określone w umowie mogą ulec podwyższeniu stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez GUS w roku poprzedzającym rok wesela w stosunku do roku poprzedniego nie więcej jednak niż o X%.

Obawiacie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych? Przyglądając się temu wskaźnikowi od 2010 roku można zauważyć, w pewnych latach wzrost cen o maksymalnie 2%, ale  niektórych można również zauważyć ich spadek o 0,6%.

Możliwość obniżenia ceny

No dobrze…a co w przypadku gdy produkty spożywcze stanieją? Czy wówczas możesz żądać obniżenia ceny?

Powyżej pisałam o inflacji, która w pewnych przypadkach daje możliwość żądania podwyższenia ceny. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, czyli długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce, przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza (czyli za taką samą ilość pieniędzy możesz kupić więcej). Abyś mogła skorzystać ze spadku cen, powinnaś zastrzec to sobie w umowie z salą.

Taka klauzula umowna może brzmieć:

Ceny określone w umowie mogą ulec obniżeniu stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez GUS w roku poprzedzającym rok wesela w stosunku do roku poprzedniego.

Jeśli zapis w umowie się nie znajdzie, wówczas nie będziesz mogła żądać obniżenia ceny.

Ukryte koszty

W trakcie poszukiwania sali skupiasz się przede wszystkim na cenie menu. W wielu przypadkach okazuje się, że cena za talerzyk nie jest jedyną opłata jaką przyjdzie Ci ostateczne zapłacić właścicielowi sali.

Gdy ja poszukiwałam sali weselnej spotykałam się w różnych salach z wieloma opłatami dodatkowymi np. za okrągłe stoły, za białe obrusy, za pokrowce na krzesła, za podświetlany napis LOVE, który był w stałej dekoracji sali (opłata dotyczyła jego włączenia), za włączenie światełek, które tak jak napis LOVE był w stałej dekoracji sali, za podświetlenie sali z zewnątrz, za pokrojenie i serwowanie tortu, za schłodzenie i serwowanie alkoholu (tzw. korkowe), serwowanie napoi czy ciast, za klimatyzację, jak i za wynajem sali. O wszystkie opłaty dodatkowe dopytywałam od razu i sumowałam. Niejednokrotnie okazywało się, że może i cena za menu była konkurencyjna, ale opłaty dodatkowe powodowały, że ostateczna kwota przekraczała koszt wesela w innym, bardziej atrakcyjnym miejscu.

O takie opłaty dodatkowe powinnaś pytać od razu i fakt ich wystąpienia czy też nie, koniecznie musisz zapisać w umowie. Tylko wyraźny zapis w umowie, że opłaty dodatkowe są, bądź ich nie ma, daje Ci gwarancję, że na ostatniej prostej nie dowiesz się o konieczności zapłaty dodatkowych kilku tysięcy, których nie uwzględniłaś w swoim budżecie weselnym.

Podwyżka ceny za salę weselną – Podsumowanie

Ostateczna cena za salę zależy od tego, jakiej treści umowę zawrzesz. To treść umowy będzie każdorazowo determinować to, jaką cenę będziesz musiała zapłacić, czy cena ta wzrośnie czy zmaleje i czy pojawią się koszty dodatkowe, a jeśli tak to jakie.

Najważniejszy jest zatem etap negocjacji umowy. Zanim zawrzesz umowę powinnaś ustalić wszystkie kwestie związane z płatnością i zawrzeć je w umowie. O tym na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę z salą przeczytasz TUTAJ

Kinga

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)