Zmiana nazwiska, a rezerwacja biletów lotniczych…czyli o tym ile ważny jest dowód i paszport

Jedni organizację podróży poślubnej mają na liście przedślubnych zadań (i często jest to jedyne zadanie, za które odpowiedzialny jest Twój narzeczony) 😉

Inni organizują ją dopiero, jak opadną emocje związane ze ślubem i podreperują swój domowy budżet.

Często celem podróży poślubnej jest jakieś egzotyczne miejsce, będące spełnieniem naszych marzeń – taki nasz raj na ziemi. Żeby się do niego dostać nie rzadko jesteśmy zmuszeni zdecydować się na podróż samolotem. Co jednak jeśli rezerwując bilety lotnicze jesteś jeszcze narzeczoną Olgą Kałką, a wylatując jesteś już żoną Olgą POGON?

Jaki wpływ ma zmiana nazwiska na nasze rezerwacje? I ile ważny jest dowód i paszport po zmianie nazwiska?

O tym, jakie możecie mieć nazwisko po ślubie (co dotyczy tak kobiet jak i mężczyzn) pisałyśmy już na blogu (TUTAJ)

Jeśli po ślubie postanowiłyście zostać przy swoich dotychczasowych nazwiskach, nie będziecie zmuszone wymieniać swoich dowodów osobistych, ani paszportów (obecnie w dokumentach tych nie ma wpisanych informacji na temat stanu cywilnego). Jeśli jednak, któreś z Was zdecydowało się na zmianę nazwiska (czy to w związku z przyjęciem nazwiska współmałżonka, czy też przyjęcie nazwiska podwójnego) to jesteście zobowiązani wymienić dokumenty, w tym dowód osobisty i paszport.

Rezerwacja biletów

Dokonana przez Ciebie rezerwacja biletów lotniczych musi być zgodna z danymi zawartymi w dokumencie na podstawie, którego będziesz podróżować. Jeśli więc zamierzasz wybrać się w podróż poślubną bezpośrednio po ślubie, to o ile termin wyjazdu wypada w okresie terminu ważności dokumentu uprawniającego do podróży (dowodu, lub paszportu) to rezerwację możesz dokonać na nazwisko panieńskie (UWAGA! Tylko nie odbieraj wtedy nowego dokumentu, bo w ten sposób automatycznie unieważnisz swój stary dokument, o czym przeczytasz w dalszej części tekstu).

Jeśli jednak wylot ma mieć miejsce po upływie terminu ważności dokumentów (o terminach ważności w dalszej części tekstu) to musisz liczyć się z tym, że będziesz musiała zmienić dane na rezerwacji lotu (tak jakby zamiast Ciebie leciała inna osoba) co w nie każdej linii lotniczej jest możliwe.

Większość linii lotniczych zezwala na zmiany imion i nazwisk pasażerów na rezerwacji ale za dodatkową opłatą.

Zatem zanim kupisz wymarzoną podróż poślubną (która pojawi się akurat w okazyjnej cenie przed Twoim ślubem) sprawdź, czy zmienisz dane rezerwacji lotu, a jeśli nie to zawsze będziesz mieć dodatkowy argument dla przyszłego męża dlaczego pozostajesz przy nazwisku ukochanego taty 😉

Ile ważny jest dowód osobisty po zmianie nazwiska?

Zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych, unieważnienie dowodu osobistego następuje po upływie 4 miesięcy od dnia zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – czyli w Twoim przypadku 4 miesiące od dnia ślubu.

Jak policzyć 4 miesiące? To bardzo proste!

Przykład:

Jeśli ślub wzięłaś 12 sierpnia 2017 r. to 4 miesiące upłynęły wraz z końcem dnia 12 grudnia 2017 r. czyli 13 grudnia 2017 r. Twój dowód jest już nieważny.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o nowy dowód osobisty?

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku zmiany danych (w tym zmiany nazwiska) należy wystąpić niezwłocznie. Ukochanie prawnicze „niezwłocznie” 😉Czyli kiedy? Przekornie odpowiem – bez zbędnej zwłoki 😀 A na poważnie w najbliższym możliwym dla Ciebie terminie, a im wcześniej tym lepiej 😉

Ile będziesz czekać na nowy dowód osobisty?

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym urząd będzie musiał Cię zawiadomić.

Kiedy nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru nadal możesz podróżować na dotychczasowym dowodzie

Zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, a nie z dniem jego wydania. Jeśli więc złożyłaś wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, dowód ten jest już wydany i gotowy do odbioru, ale go nie odebrałaś i nie minęły jeszcze 4 miesiące od zmiany nazwiska (po którym to dowód staje się nieważny „automatycznie”) wciąż możesz podróżować na „starym” dowodzie osobistym.

Ile ważny jest paszport po zmianie nazwiska ?

Paszport traci ważność po upływie 60 dni, a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą po upływie 4 miesięcy od dnia:

  1. sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,
  2. doręczenia odpisu aktu małżeństwa – w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o nowy paszport?

W przypadku zmiany danych, w tym zmiany nazwiska, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni (tu akurat ustawa definiuje pojęcie niezwłocznie 😉), a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, nie później niż w terminie 90 dni od dnia:

  1. sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,
  2. w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Chcę wrócić z podróży poślubnej, ale mój dowód osobisty lub paszport straciły ważność…

Kwestia powrotu do Polski przez obywatela RP uregulowana jest w… samej Konstytucji, która stanowi że nie można zakazać powrotu do kraju obywatelowi polskiemu.

Dodatkowo zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach paszportowych utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na terytorium RP.

Ważne!

Niektóre kraje mają swoje indywidualne wymagania w zakresie ważności paszportu (np. Maroko wymaga paszportu, który powinien być ważny jeszcze przez minimum 3 miesiące od planowanej daty wjazdu).

Wszystkie informacje w tym zakresie znajdziecie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce profile krajów pod linkiem

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/

Zachęcamy do sprawdzenia kraju na stronie ministerstwa, przed wybraniem go jako miejsca swojej podróży poślubnej 😉

Podróż poślubna to coś co pamięta się do końca życia i wierz mi – nie warto z niej rezygnować 😊 a jeśli wymiana dokumentów pokrzyżuje Ci plany podróży poślubnej tuż po ślubie, zawsze można się w nią wybrać na pierwszą rocznicę ślubu 😊

 Olga

P.S. Gorące podziękowanie za pomoc przy tworzeniu tego tekstu dla mojego męża, który zawsze ogarnia nasze podróże – te małe i duże <3

Dla takich chwil warto przemierzać cały świat!

 

 

 

 

 

Przypisy:

Art. 52 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Art. 24 ust. 4, art. 50 ust. 3 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464).

Art. 18a, art. 35, art. 37 ust. 1 pkt 4 oraz art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U.2016.758 j.t.)