Odszkodowanie za opóźniony lot (nie tylko w podróży poślubnej)

Po ślubie, weselu i wszystkich męczących przygotowaniach przyszedł czas na Waszą wymarzoną podróż poślubną – jedyną taką w życiu – bo pierwszą wspólną – jako mąż i żona.

Często celem podróży poślubnej jest jakieś egzotyczne miejsce, spełnienie naszych marzeń – taki nasz raj na ziemi, ale żeby się do niego dostać nie rzadko jesteśmy zmuszeni zdecydować się na podróż samolotem.

Co jednak jeśli nasz samolot się opóźni, a opóźnienie nie trwa tyle co studencki kwadrans? Pewnie niejednokrotnie widziałaś na fejsie reklamy firm odszkodowawczych, które oferują Ci odszkodowanie za opóźniony lot nawet do 600 euro.

Ale pytanie:

Gdzie lecąc należy Ci się odszkodowanie?

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Jakie opóźnienie uprawnia Cię do otrzymania odszkodowania?

Kiedy odszkodowanie Ci się nie należy?

W pierwszej kolejności to czy odszkodowanie Ci się należy czy nie ,uzależnione jest od miejsca wylotu i przylotu (tu rozróżnienie na Państwa Członkowskie UE / Państwa Trzecie) oraz od rodzaju przewoźnika (przewoźnik wspólnotowy / przewoźnik państwa trzeciego).

Odszkodowanie należy Ci się w przypadku:

1) lotów w obrębie Państw Członkowskich UE – bez względu na rodzaj przewoźnika;

2) wylotu z Państwa Członkowskiego UE do Państwa Trzeciego – bez względu na rodzaj przewoźnika;

3) wylotu z Państwa Trzeciego do Państwa Członkowskiego UE – w przypadku przewoźnika wspólnotowego.

Odszkodowanie nie należy Ci się w przypadku:

1) wylot z Państwa Trzeciego do Państwa Trzeciego – bez względu na rodzaj przewoźnika;

2) wylotu z Państwa Trzeciego do Państwa Członkowskiego – w przypadku przewoźnika z państwa trzeciego.

Ze względu na to, że na przykładach wszystko wydaje się prostsze przyjmijmy, że w podróż poślubną wybieracie się na rajskie Malediwy (na miejscu okazuje się, że zauroczyłaś się domkami na wodzie i zapomniałaś doczytać o rekinach). Lotów bezpośrednich z Polski nie ma więc przykład wydaje się być idealny:

Przykład:

Trasa:

etap 1) Warszawa – Dubaj (w przypadku opóźnienia lotu należy Ci się odszkodowanie)

etap 2) Dubaj – Malediwy (w przypadku opóźnienia lotu nie należy Ci się odszkodowanie)

Trasa powrotna:

etap 1) Malediwy – Dubaj (w przypadku opóźnienia lotu nie należy Ci się odszkodowanie)

etap 2) Dubaj – Warszawa (w przypadku opóźnienia lotu odszkodowanie jest uzależnione od tego czy lot był realizowany przez przewoźnika wspólnotowego – odszkodowanie należne, czy przewoźnika z państwa trzeciego – odszkodowanie nienależne).

Odszkodowanie jest również uzależnione od tego:

1) czy jest to lot wewnątrzwspólnotowy czy poza Państwa Członkowskie,

2) długości trasy,

3) czasu opóźnienia,

a wszystkie te zmienne należy rozpatrywać łącznie.

Trasa Odległość Czas opóźnienia Wysokość odszkodowania
Loty wewnątrzwspólnotowe do 1500 km 3 lub więcej godzin 250 EURO
Loty wewnątrzwspólnotowe dłuższa niż 1500 km 3 lub więcej godzin 400 EURO
Loty poza UE do 1500 km 3 lub więcej godzin 250 EURO
Loty poza UE 1500 km – 3500 km 3 lub więcej godzin 400 EURO
Loty poza UE powyżej 3500 km 4 lub więcej godzin 600 EURO

Jak widać, nie zawsze 3 godzinne opóźnienie uprawnia Cię do żądanie od przewoźnika wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem – odległości, o których mowa w tabeli mierzone są metodą trasy po ortodromie – czyli jest to najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli biegnąca po jej powierzchni.

Przy określeniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowanego przylotu na skutek opóźnienia.

Uwaga:

Nawet jeśli opóźnienie nastąpi w ww. warunkach to nie każde takie opóźnienie uprawnia Cię do żądania wypłaty odszkodowania. Należy bowiem pamiętać, że odszkodowanie nie jest należne jeżeli jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami – tj. okolicznościami którym przewoźnik nie jest w stanie zapobiec mimo podjęcia starań i uruchomienia wszelkich dostępnych racjonalnych środków. Do takich nadzwyczajnych okoliczności należą m.in. złe warunki pogodowe.

Jeżeli jednak przewoźnik zaoferował Ci zmianę planu podróży do miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekroczy planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu, przewoźnik może pomniejszyć odszkodowanie o 50%, a zatem będzie Ci przysługiwać odszkodowanie w wysokości:

Trasa Odległość Czas przylotu Wysokość odszkodowania
Loty wewnątrzwspólnotowe do 1500 km nie przekroczy 2 godzin od pierwotnie planowanego czasu przylotu 125 EURO
Loty wewnątrzwspólnotowe dłuższa niż 1500 km nie przekroczy 3 godzin od pierwotnie planowanego czasu przylotu 200 EURO
Loty poza UE do 1500 km nie przekroczy 2 godzin od pierwotnie planowanego czasu przylotu 125 EURO
Loty poza UE 1500 km – 3500 km nie przekroczy 3 godzin od pierwotnie planowanego czasu przylotu 200 EURO
Loty poza UE powyżej 3500 km nie przekroczy 4 godzin od pierwotnie planowanego czasu przylotu 300 EURO

Jeżeli już dotrzesz do swojego wymarzonego miejsca z opóźnieniem to pamiętaj, że sam fakt opóźnienia nie spowoduje automatycznej wypłaty odszkodowania. Żeby otrzymać odszkodowanie musisz złożyć wniosek o jego wypłatę u przewoźnika.

Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania, bądź też w terminie 30 dni nie udzieli Ci odpowiedzi na Twój wniosek to masz dwie drogi działania:

1) drogę administracyjną lub

2) drogę sądową.

Decydując się na drogę administracyjną występujesz ze skargą do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie (po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej – wniosek o wypłatę odszkodowania) na naruszenie przez przewoźnika przepisów unijnych.

Do skargi należy dołączyć:

1) kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,

2) kopię udzielonej przez niego odpowiedzi, bądź

3) wskazanie, że pomimo upływu terminu 30 dni odpowiedź na reklamacje nie została udzielona oraz

4) kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.

Pod tym linkiem znajdziecie formularza wniosku i skargi dzięki któremu nie przeoczysz najważniejszych informacji:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_pl.pdf

Dodatkowo, niezależnie od postępowania administracyjnego, o którym mowa powyżej, możesz wystąpić na drogę sądową.

W przypadku drogi sądowej należy pamiętać o dwóch najważniejszych kwestiach – właściwego sądu, do którego należy złożyć pozew oraz terminu w którym powinno to nastąpić.

I tak:

1. powództwo o odszkodowanie z powodu opóźnienia lotu może być wniesione – wedle wyboru zainteresowanego pasażera – do sądu:

1) w którego okręgu znajduje się miejsce odlotu, albo do sądu,

2) w którego okręgu znajduje się miejsce przylotu.

Możesz również wystąpić z roszczeniami przed sąd miejsca zamieszkania dłużnika, czyli przed sąd, w okręgu którego przewoźnik lotniczy ma swą siedzibę statutową, główny organ zarządzający lub główne przedsiębiorstwo (wyrok ETS o sygn. C-204/08) .

2. powództwo o odszkodowanie z powodu opóźnionego loty powinno być wniesione w terminie jednego roku od dnia przewozu (wyrok SN sygn. akt III CZP 111/16) – po upływie tego terminu roszczenie ulega przedawnieniu.

Z naszego doświadczenia wynika, iż lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do przewoźnika, a w przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia złożenie skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

To nie koniec tematyki związanej z problemami, które mogą pojawić się w trakcie Waszej podróży dlatego już niebawem kolejny wpis o tej tematyce na blogu 😊

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (we) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Olga